Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem pro potřebu prodeje zbraní a střeliva jsou zaznamenány v systému CRZ (Centrální registr zbraní) dle zákona č. 119/2002 Sb. a souvisejících předpisů a nakládání s těmito údaji se řídí tímto právním předpisem.

Osobní údaje, které jsou požadovány v rámci e-shopu v systému WebCzech E-commerce PRO 4.1 jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem pro potřeby objednávání, informací a prodeje zboží jsou zaznamenány písemně, uchovány v zabezpečené trezorové místnosti a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení výše uvedených potřeb a poté skartovány. Účetní a daňové doklady jsou uchovávány v zákonné lhůtě dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem pro potřeby prodeje zboží v e-shopu jsou zaznamenány elektronicky a kromě správce a zpracovatele jsou přístupné pro dopravce tj. Česká pošta.

Zákazník má právo požadovat od správce a zpracovatele opravu nebo výmaz osobních údajů i přístup k nim. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, jakož jej i neposkytnout.

Osobní údaje, které jsou zaznamenány na kamerovém systému umístěném v prostoru přístupném veřejnosti jsou pořizovány výhradně za účelem ochrany majetku před krádeží a ochrany života a zdraví osob nacházejících se v monitorovaném veřejně přístupném prostoru. Tyto údaje jsou uchovávány na technickém nosiči po dobu čtyř dní. Kromě správce a zpracovatele má k nim po tuto dobu přístup pouze Policie a to v případě vzniku okolností, za jejichž účelem jsou zaznamenávány. Po uplynutí lhůty jsou automaticky smazány.

Přístup ke všem zákonně shormažďovaným osobním údajům má pouze správce a současně zpracovatel Svatopluk Salaš a správce a současně zpracovatel Ivana Salašová, kteří nejsou oprávněni poskytnou je jiné osobě (vyjma dopravce - viz výše) zcela v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je:

Svatopluk Salaš, Pod lesem 1060/6, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 46222251, DIČ: CZ6107031513

Ivana Salašová, Pod lesem 1060/6, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 75715325, DIČ: CZ6360271423